Telefon: 052/211 364 | Mail: info@mladipula.org

Ovdje možete pronaći ključne dokumente Udruge ZUM:

 

STATUT UDRUGE ZUM

STRATEŠKI PLAN UDRUGE ZUM - 2015. - 2017.

PRAVILNIK O RADU UDRUGE ZUM

PRAVILNIK O VOLONTIRANJU UDRUGE ZUM

O
stali dokumenti

USB BROŠURA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI UDRUGE ZUM:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZUM - 2009. 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZUM - 2010.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZUM - 2011.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZUM - 2012.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZUM - 2013.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZUM - 2014.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZUM - 2015 

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI UDRUGE ZUM:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZUM - 2009.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZUM - 2010.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZUM - 2011.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZUM - 2012.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZUM - 2013.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZUM - 2014.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZUM - 2015.

 

OPERATIVNI PLANOVI UDRUGE ZUM:

OPERATIVNI PLAN UDRUGE ZUM - 2010.

OPERATIVNI PLAN UDRUGE ZUM - 2011.

OPERATIVNI PLAN UDRUGE ZUM - 2012.

OPERATIVNI PLAN UDRUGE ZUM - 2013.

OPERATIVNI PLAN UDRUGE ZUM - 2014.

OPERATIVNI PLAN UDRUGE ZUM - 2015.