Telefon: 052/211 364 | Mail: info@mladipula.org

Info-centar za mlade Pula
PITALICA

Može li poslodavac dobiti porezne olakšice zapošljavanjem mlade osobe na ugovor na neodređeno?

Može. Poslodavac ima pravo iskoristiti porezne olakšice za zapošljavanjem mlade osobe na ugovor na neodređeno. Međutim, jedan od uvjeta je da ta mlada osoba netom prije nije imala potpisan ugovor na neodređeno. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava zaduženo je za to pitanje, ali konkretnija pitanja i odgovore možete dobiti na Poreznoj upravi.

Može li se raditi na Ugovor o djelu, a da si i dalje evidentiran na Hrvatskom zavodu zapošljavanje?

Osoba može raditi na Ugovor o djelu, ukoliko iznos ne prelazi 1.750,00 kuna.

Pruža li HZZ novčanu naknadu/financijsku pomoć za preseljenje osobama koje posao traži preseljenje u drugi grad?

Da. HZZ pruža novčanu naknadu za preseljenje osoba radi pronalaska posla.

Da li se stručno osposobljavanje može prekinuti, bez posljedica za osobu koja se nalazi na stručnom osposobljavanju?

Stručno osposobljavanje može se prekinuti bez posljedica s obzirom da nije riječ o zaposlenju već o novčanoj naknadi koju osoba dobiva tijekom osposobljavanja. Osoba može prekinuti stručno osposobljavanje ukoliko nije zadovoljna mentorom, ukoliko odlazi na porodiljni dopust, ako pronađe zaposlenje i drugo.