Telefon: 052/211 364 | Mail: info@mladipula.org

TKO SMO

Udruga ZUM je organizacija osnovana 2001  s ciljem unapređenja položaja mladih u društvu. Tijekom godina djelovanja, razvila se u prepoznatljivu organizaciju usmjerenu jačanju kapaciteta mladih za uspješnije (samo)zapošljavanje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

 

MOTO

Zaposlimo Umove Mladih

 

VIZIJA

Mladi – pokretači pozitivnih promjena

 

MISIJA

ZUM je udruga za mlade koja zagovara i provodi sustavno i kontinuirano osnaživanje mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu. To činimo svjesni potrebe pune društvene uključenosti i povećanja zapošljivosti mladih kroz unapređenje politika za mlade, neformalno obrazovanje, pružanjem podrške mladima, informiranje i umrežavanje, kako na razini Istarske županije, Republike Hrvatske, tako i na međunarodnoj razini.

 

CILJEVI

VRIJEDNOSTI

Odgovornost

Uključivost

Asertivna komunikacija

Otvorenost

Poštivanje različitosti

 

Udruga ZUM provodi tri programa:

- Info-centar za mlade Pula, kojemu je osnovni cilj povećati konkurentnost i (samo)zapošljivvost madih na području grada Pule kroz kontonuirano informiranje te svrhovitu neformalnu edukaciju;

- Perpetuum Mobile, koji za cilj ima pridonijeti većoj obrazovnoj, kulturnoj i turističkoj mobilnosti mladih; te

Aktivizam u zajednici, kojemu je cilj potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u društvenom i političkom životu lokalne zajednice

 

"3ska!!!"

Od 2008 godine izdajemo Magazin za mlade “3ska!!!” koji se temelji na volonterskom radu entuzijastičnih mladih Infoterenaca. Magazin se besplatno distribuira na području Istarske županije.

 

EUROPSKA VOLONTERSKA SLUŽBA

Udruga ZUM akreditirana je za slanje, primanje i koordiniranje volontera u okviru Europske volonterske službe (EVS-a). Europska volonterska služba je namijenjena mladim osobama u dobi od 17 do 30 godina. Sudjelujući u EVS-u mladi mogu provesti od dva mjeseca do godinu dana u nekoj od zemalja Europske unije ili partnerskim zemljama, ulažući vrijeme i trud u aktivnosti koje podižu kvalitetu života zajednice.

Udruga ZUM je članica Mreže mladih Hrvatske, Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj i info-točka EuroDesk mreže.