Tagline goes here

Trenerska ZUMbaza

Udruga ZUM je u 2010. godini okupila grupu zainteresiranih mladih aktivista/kinja koji su izrazili potrebu i interes učiti o treningu kao formi edukacije i osnaživanja, te razvijati vlastiti trenerski pristup u svom radu koji je ponajviše usmjeren mladima. Tako je u svibnju 2010. održan «Trening za trenere» koji je bio koncipiran na edukacijsko-kooperacijsko-participativnom pristupu s naglaskom na participativnu i iskustvenu metodologiju rada s grupama. Aktivnosti treninga su se sastojale od četverodnevnih vježbi facilitacije, komunikacije i upravljanja sukobom te oblikovanja treninga za ciljane skupine. U studenome iste godine organiziran je napredni trening na kojemu su mladi aktivisti/kinje razrađivali/e detaljne programe rada pojedinih radionica i treninga koji će biti nuđeni kroz Trenersku ZUMbazu.

Dva su glavna cilja pokretanja Trenerske ZUMbaze, koja djeluje u okviru udruge ZUM:

  • razviti novi model i metodu rada na lokalnoj razini kao poticaj samoodrživosti organizacije;
  • osnažiti i osvijestiti ciljane skupine za afirmaciju društvenog položaja mladih u različitim područjima (tržište rada, aktivno djelovanje u zajedinci, razvoj lokalnih politika za mlade, organizacijsko upravljanje itd.)

Usluge izvođenja radionica, treninga i ostalih oblika edukacije i osnaživanja namijenjene su civilnom i javnom sektoru, prvenstveno organizacijama koje rade s mladima i za mlade. Prilikom izrade programa koristimo individualizirani pristup korisnicima što znači da ga oblikujemo prema potrebama i interesima samih korisnika.

S lijeve strane, u rubrikama "Etički kodeks trenerske ZUMbaze", "Treninzi", "Radionice", "Trenerski tim", možete doznati više informacija o nama kao trenerima, našim principima rada te ponudi treninga i radionica koje smo za vas osmislili.

© Mladi Pula 2010. Sva prava pridržana. Razvijeno u FWD.hr